Discord etätoiminnan alustana

Täysi-ikäisten etätoiminnan Discord-serveriltä löytyi etätoiminnan tiedotteet -niminen tekstikanava, joka näkyi kaikille automaattisesti. Kanavalla tiedoteltiin etätoimintaan liittyvistä asioista.

Sekä Pelimiitin etätoiminnan toteutuksessa että vapaaehtoistoiminnan organisoinnissa käytettiin Discord-ohjelmaa. Discord oli luonteva valinta toiminnan alustaksi, sillä se oli ja on edelleen yleisesti käytetty pelaajien keskuudessa.

Discord on sovellus, jossa pelaajat voivat puhua toisilleen puhekanavien kautta, viestitellä kahden kesken tai serverin yleisillä tekstikanavilla sekä striimata pelejä toisilleen. Sovellusta voi käyttää mobiilisovelluksen, selaimen ja tietokoneelle asennettavan ohjelman kautta.

Alla sekä sivun alalaidasta löytyvissä materiaaleissa kerrotaan tarkemmin, miten Discord-palvelua käytettiin Pelimiitissä.

Yksityisyysasetukset

Pelimiitin Discord-serverit eivät olleet koskaan julkisia. Tällä haluttiin parantaa osallistujien turvallisuutta ja yksityisyyden suojaa estämällä mahdollisten häiriköiden pääsy serverille.

Yksityisessä serverissä sisään pääseminen on valvottua ja hallittua, julkisessa taas kuka tahansa voi tulla sinne. Julkisissa servereissä on toki mahdollista rajoittaa uusien tulokkaiden toimintamahdollisuuksia erilaisten roolien avulla, mikäli kuitenkin haluaa luoda julkisen serverin.

Pelimiitin serverille pääseminen vaati erillisen kutsulinkin saamisen. Pääsääntöisesti serverille sai kutsulinkin täytettyään toiminnan tai tapahtuman ilmoittautumislomakkeen.

Discord-serverit eri käyttötarkoituksiin

Pelimiitissä oli luotu useita eri Discord-palvelimia eli -servereitä eri käyttötarkoituksia varten. Selkeyden vuoksi tässä tekstissä käytetään jatkossa käsitettä serveri, koska pelaajat käyttävät kyseistä nimitystä enemmän.

Kaksi keskeisintä ja osallistujamäärältään suurinta serveriä olivat etätoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan serverit. Etätoiminnan serveri oli nimensä mukaisesti etätoiminnan toteuttamista varten. Vapaaehtoistoiminnan serveri toimi Pelimiitin vapaaehtoistoiminnan sisäisen viestinnän keskukena, jossa perehdytettiin, jaettiin tietoa ja materiaaleja, juteltiin, kokousteltiin sekä ideoitiin toimintaa yhdessä.

Harjoittelijoita ja opinnäytetyön tekijöitä varten oli perustettu oma Discord-serveri. Kullekin opiskelijalle oli luotu sinne oma suljettu tekstikanava, jonka näkivät vain asianomainen opiskelija sekä ohjaavat koordinaattorit. Tämä järjestely helpotti Pelimiitin koordinaattoreita, sillä harjoitteluihin ja opinnäytetöihin liittyvät keskustelut saatiin keskitettyä yhteen paikkaan.

Edellisten servereiden lisäksi oli silloin tällöin käytössä myös muita Discord-servereitä. Esimerkiksi satunnaisia peliturnauksia ja Pelimiitti LAN -tapahtumaa varten oli luotu omat serverit, jotka tyhjennettiin osallistujista ja heidän viesteistään heti tapahtuman päättymisen jälkeen.

Mee6-botin avulla luotiin tervetulo-viesti, joka lähti automaattisesti serveriin liittyneille. Tervetulo-viestistä löytyi tiivis tietopaketti Pelimiitin etätoiminnasta ja sen Discord-serveristä.

Discord-bottien käyttö

Pelimiitin servereillä hyödynnettiin useita Discord-botteja. Niillä sai tuotua servereille uusia toimintoja ja automatisoitua asioita. Seuraavaksi esitellään kolmea eri bottia, joita hyödynnettiin Pelimiitin etätoiminnan servereillä parilla viimeisellä kaudella.

Dyno

 • Dyno on servereiden moderointiin ja hallinnointiin keskittyvä botti intuitiivisella hallintasivulla.
 • Dyno sisältää ominaisuudet  palvelimen roolien valinnan ja viestien moderoinnin automatisointiin sekä musiikin soittoon palvelimella.
 • Pelimiitissä Dynolla osallistujat saattoivat valita itselleen rooleja (esim. PC-pelaaja, Roolipelaaja, FPS-miitit) ja saada niihin liittyviä kanavia näkyviin palvelimelle. Samalla he alkoivat saada kyseisille rooleille tarkoitettuja ilmoituksia toiminnasta. 

Mee6

 • Mee6 on erityisesti servereiden ja kanavien moderointiin erikoistunut botti, jossa on helppokäyttöinen käyttöliittymä.
 • Mee6-botissa on maksuttomia ominaisuuksia, mutta luonnollisesti maksullisella Premium-versiolla saa enemmän. Tutustu Free- ja Premium-versioiden sisältöihin Mee6-sivustolta:
 • Pelimiitissä Mee6-botilla toteutettiin automaattinen tervetulo-viesti, kun etätoimintaan ilmoittautunut liittyi serverille. Tervetulo-viestillä osallistuja toivotettiin tervetulleeksi sekä jaettiin tiivis tietopaketti etätoiminnasta ja sen käytänteistä.
 • Mee6-bottia käytettiin myös etätoiminnan serveriltä poistuvien seuraamiseen. Botti ilmoitti käyttäjän serveriltä poistumisesta viestillä, joka ilmestyi tätä varten luodulle tekstikanavalle. Kyseisen tekstikanavan ja sen ilmoitukset näkivät vain Admin-roolin saaneet koordinaattorit.
  •  Tällä tavoin pystyttiin olemaan yhteydessä serveriltä poistuneisiin ja kertomaan heille vielä kertaalleen heidän oikeuksista heitä koskevien tietojen käsittelyyn (GDPR eli EU:n yleinen tietosuoja-asetus).

Statbot

 • Statbot kerää erilaisia tilastotietoja Discord-serverin jäsenten aktiivisuudesta serverillä. Sen avulla voidaan myös luoda ja antaa aktiivisuuteen liittyviä rooleja jäsenille (esim. palkitsevia titteleitä tai arvonimiä)
 • Pelimiitissä Statbottia käytettiin hyvin harvakseltaan eri kanavien kävijälukujen seurantaan. Ilmaisversiossa oli ainakin tuolloin rajoitus, että tietoja oli saatavilla 1 kk:n verran.

Dice Maiden

 • Nopan heittelyyn tarkoitettu botti, jota käytetään pääasiassa verkon välityksellä tapahtuvaan pöytäroolipelaamiseen.
 • Noppaa heitetään kirjoittamalla tekstikanavalle komento !roll ja lisäämällä tekstin perään noppatyyppi. Esimerkiksi perinteistä kuusisivuista noppaa heitettäisiin komennolla !roll 1d6.
 • Tätä bottia käytettiin Pelimiitin etäpöytäroolipelitoiminnassa. Noppien heittelylle oli etätoiminnan serverillä oma nopanheitto-tekstikanava.

Materiaalit ja linkit