Harjoittelut ja opinnäytetyöt

Kuva Pelimiitin vuosikellosta.
Pelimiitin harjoitteluissa pääsi tekemään käytännönläheisiä kokonaisuuksia, vaikka harjoittelut toteutettiin täysin etänä. Eräs opiskelija muotoili Pelimiitin vuosikellosta visuaalisen version osana harjoitteluaan.

Pelimiittiin otettiin mielellään opiskelijoita tekemään harjoitteluita ja opinnäytetöitä. Pääasiassa harjoitteluita ja opinnäytetöitä tekivät yhteisöpedagogi- ja sosionomi-opiskelijat. Opiskelijoita ohjasi 1-2 Pelimiitin pitkäaikaista koordinaattoria.

Opiskelijat olivat yhteydessä yleensä sähköpostitse. Yhteydenoton jälkeen sovittiin Discordin välityksellä pidettävä palaveri, jossa juteltiin harjoitteluun liittyvistä tavoitteista ja sisällöistä sekä sovittiin seuraavista askelmerkeistä.

Ohjaaminen tapahtui pääasiassa etänä hyödyntäen harjoitteluja ja opinnäytetöitä varten luotua Discord-serveriä. Tuolle palvelimelle koottiin kaikki harjoittelijat ja opinnäytetyöntekijät ja heille jaettiin linkkejä ajankohtaisiin, heidän aiheisiin liittyviin materiaaleihin. Myös yhteydenpito hoidettiin tuon serverin kautta. 

Harjoitteluiden ja opinnäytetöiden muotoiluissa huomioitiin opiskelijan omat mielenkiinnon kohteet ja Pelimiitin sen hetkiset tarpeet. Tavoitteena oli, että opiskelijat pääsivät tekemään konkreettisia asioita, jossa he saisivat oppia uutta ja kehittää itseään työelämää varten. Esimerkiksi yksi harjoittelija oli mukana tekemässä Discord-serveriä, jossa uudet vapaaehtoiset pystyivät suorittamaan osan perehdyttämisestä itsenäisesti. 

Materiaalit ja linkit

Mänttäri, Joni 2023. Suoratoisto nuorisotyön menetelmänä. XAMK-ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutus.

Kortelainen, Mikko 2018. Pelimiitti – HOT OR NOT? Tutkimus Pelimiitti-toiminnasta. Centria-ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutus.