Johdantosanat

Kaikki lähti yläkoulun käytävillä syntyneestä nuorten ideasta.

Olin vasta aloittanut työt koulunuorisotyötä kehittävän hankkeen projektityöntekijänä. Välitunneilla tuli nuorten kanssa melko pian puheeksi pelit ja pelaaminen. Yhdessä keskusteluhetkessä pari nuorta heittivät ilmoille seuraavat sanat:

"Olispa sellainen verkkoyhteisö vaikka Discordissa tai Steamissä, jossa vois pelata muiden kaa." 

Tätä ajatusta palloteltiin yhdessä aina siihen asti, kun kellot soivat ja kutsuivat oppilaita takaisin luokkiin. Idea verkossa toteutettavasta pelitoiminnasta jäi pyörimään mieleeni. "Tässä voisi olla potentiaalia", totesin itselleni. Intuitio sisälläni sanoi, että tätä täytyy lähteä viemään eteenpäin.

Liikkeelle lähtenyt idea konkretisoitui lopulta Pelimiitiksi. Loppu onkin sitten historiaa.


Kaikki hyvä kuitenkin loppuu aikanaan. Pelimiitin taival päättyi jatkajien puutteeseen joulukuussa 2022.

Kun Pelimiitti-toiminnan päättyminen oli tiedossa, aloimme vapaaehtoisten kanssa miettiä millaisen päätöksen haluaisimme sille. Ensinnäkin halusimme lopetuksen olevan Pelimiitin avoimuuden ja läpinäkyvyyden arvojen mukainen. Toiseksi tahdoimme päätöksen olevan sellainen, joka edesauttaisi uusien ideoiden syntymistä. Sellaisten ideoiden, jotka konkretisoituessaan toisivat erilaisia ihmisiä yhteen, edistäisivät osallisuutta ja madaltaisivat kynnystä peliharrastamiseen. Ideoiden, jotka tekisivät omalta osaltaan pelikulttuurista ja maailmasta vähän paremman paikan.

Näiden ajatusten pohjalta muotoutui nopeasti idea Pelimiitti-käsikirja -sivustosta. Vuoden 2022 loppupuolella syntynyt ajatus näki päivänvalon 13.6.2023, jolloin sivusto julkistettiin osana Pelikasvatuksen kesäpäiviä.

Tällä sivustolla jaetaan tietoa, vinkkejä ja materiaaleja, joiden avulla kuka tahansa voi toteuttaa Pelimiitin kaltaista toimintaa. Käsikirjan sivuilla jaetaan havaintoja siitä, mikä Pelimiitissä toimi hyvin ja pohdintoja siitä, mitä taas olisi voinut tehdä toisin.

Vaikka Pelimiitin taival päättyi, se ei kuitenkaan tarkoita kaiken loppumista. Toivomme perinnöksi jäävän Pelimiitti-käsikirjan synnyttävän uusia pelitoiminnan muotoja ja pelitapahtumia, jotka huomioivat entistä paremmin yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden sekä edistävät myönteistä ja matalakynnyksistä pelikulttuuria.


Pelimiitin olemassaolon mahdollisti lukuisat eri toimijat ja ihmiset. Lopuksi haluankin kiittää kaikkia heidän olemassaolostaan ja heidän antamastaan panoksesta.

Ensimmäiseksi haluan kiittää OSAVA-hanketta ja siinä kohtaamiani nuoria. Ilman hanketta ja sen aikana nuorten kanssa käytyjä välituntikeskusteluita Pelimiitti olisi jäänyt syntymättä. Kiitos hankeaikana Pelimiitissä mukana olleille nuorille, opiskelijoille ja lehtorille, jotka olitte kehittämässä toimintaa kanssani.

Suuret kiitokset menevät myös 4H-toiminnalle ja erityisesti Ylivieskan 4H-yhdistykselle, joka otti Pelimiitin siipiensä suojaan hankkeen päätyttyä. Kiitos toiminnanjohtaja Maarit Rauhalalle luottamuksesta ja siitä, että saimme kehittää ja toteuttaa toimintaa vapaasti. Lämpimät kiitokset menevät myös kaikille yhteistyötahoille, joita vuosien varrella riitti paljon. Teidän kanssanne saimme paljon hienoa aikaiseksi.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä haluan kiittää Pelimiitissä vuosien varrella mukana olleita eri ikäisiä osallistujia ja vapaaehtoisia. Te loitte toiminnan ja sen tunnelman. Vaikka minulla oli idea ja visio Pelimiitistä, olisi se jäänyt pelkäksi kuoreksi ilman aktiivisia ja motivoituneita osallistujia ja vapaaehtoisia.


Keep calm and game on!


Kesäkuussa 2023

Minna Koirikivi
Pelimiitti-toiminnan kehittäjä, koordinaattori ja viestintävastaava vuosina 2017-2022