Lautapelitoiminta

Lautapelitoiminnassa pelattiin pelejä laidasta laitaan. Kuva: Minna Koirikivi.

Pelimiitissä haluttiin toiminnan alusta alkaen nostaa esille pelikulttuurin ja -harrastamisen eri muotoja. Peliharrastusten monipuolisuuden esille tuomisella haluttiin muun muassa...

  • jakaa eri ikäisille tietoa peliharrastamisen monipuolisista vaihtoehdoista,
  • tarjota mahdollisuuksia kokeilla erilaisia peliharrastuksia matalalla kynnyksellä sekä
  • edistää pelisivistystä.

Lautapelitoiminta alkoi vakiintua osaksi toimintaa jo Pelimiitin alkutaipaleella. Alla kerrotaan tarkemmin, miten ja millaista lautapelitoimintaa Pelimiitissä toteutettiin.

Kasvokkain tapahtuva lautapelitoiminta

Alkuun kasvokkain tapahtuvaa lautapelitoimintaa toteutettiin vain Ylivieskassa. Laajimmillaan lautapelitoimintaa järjestettiin vuosien 2021-2022 aikana. Tuolla aikajaksolla säännöllistä lautapelitoimintaa järjestettiin kasvokkain kolmella paikkakunnalla (Ylivieska, Kalajoki ja Saarijärvi).

Osassa paikkakunnista lautapeli-iltoja järjestettiin kerran viikossa ja osassa kerran kuussa. Yhden lautapeli-illan kesto oli yleensä 3-4 tuntia. Tämä koettiin hyväksi kestoksi erityisesti raskaampien/pidempien pelien osalta.

Peli-iltoja vetivät Pelimiitin vapaaehtoiset lautapelitoiminnan ohjaajat. Usein ohjaajilla itsellään oli lautapelejä, joita he veivät iltoihin pelattavaksi. Illan pelivalikoimassa oli myös Poromagialta saatuja demopelejä. Osallistujat saivat myös halutessaan tuoda omia pelejä mukanaan.

Etälautapelimiitit

Säännöllisen lautapelitoiminnan järjestämistä verkossa kokeiltiin syksyllä 2022. 

Niin kutsutut etälautapelimiitit olivat osa Pelimiitin viikoittaista etätoimintaa. Näitä lautapelailuun keskittyviä iltoja järjestettiin täysi-ikäisten etätoiminnan Discord-serverillä joka toinen torstai klo 18-21. Iltoja vetivät kaksi lautapelaamisesta innostunutta vapaaehtoista etätoiminnan ohjaajaa.

Pelialustoina käytettiin eri ohjelmia, esimerkiksi Tabletop Simulator -peliä sekä Board Game Arena -sivustoa.

Lautapelitoimintaan liittyvä yhteistyö

Kasvokkain tapahtuvaa lautapelitoimintaa järjestettiin yhteistyössä paikallisten 4H-yhdistysten sekä mahdollisten muiden tahojen kanssa. Tiloja lautapelaamiselle saatiin esimerkiksi kirjastoista, seurakunnista ja yhdistyksiltä. 

Tilojen lisäksi tehtiin myös muunlaista yhteistyötä. Pelimiitti teki lauta- ja muuhun pelitoimintaan liittyen yhteistyötä esimerkiksi Poromagian kanssa. Kauden ajaksi saatiin lainaan niin kutsuttuja demopelejä eli lauta- ja korttipelejä, joita pystyi pelaamaan lautapelitoiminnassa ja pelitapahtumissa. Demopeleistä osa oli aloittelijaystävällisiä ja osa jo vähän kokeneemmille lautapeliharrastajille sopivia.

Demopelien lisäksi Pelimiitti ja Poromagia tarjosivat Pelimiitin toiminnan osallistujille ja vapaaehtoisille jäsenetuna -10 % alennusta Poromagian verkkokaupasta.

Pelimiitti sai  Fantasiapelit- ja Games Workshop -yrityksiltä lahjoituksena Warhammer 40 000 -miniatyyripeliin liittyviä tarvikkeita. Näitä käytettiin useammissa tapahtumissa, esimerkiksi kirjastoissa toteutetuissa Lautapeli- ja Warhammer 40 000 -pelipäivissä.