Muut materiaalit

PELIKASVATUS JA PELIKULTTUURI

Pelikasvatus.fi. https://pelikasvatus.fi/

Peliviikko.fi. https://www.peliviikko.fi/

Pelikasvattajan käsikirja 2. https://pelikasvatus.fi/pelikasvattajankasikirja2.pdf.

Meriläinen, Mikko 2020. Kohti pelisivistystä : Nuorten digitaalinen pelaaminen ja pelihaitat kotien kasvatuskysymyksenä. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisiä tutkimuksia 66. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/309143/Merilainen_vaitoskirja.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

Mediakasvatusseura. Pelaaminen ja pelikasvatus, osa 1: Pelikasvatus tutuksi! -materiaalikooste. https://mediakasvatus.fi/materiaali/pelikasvatus-osa-1-pelikasvatus-tutuksi/.

Pelaajabarometri 2022: Kohti uutta  normaalia. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/144376

Pelikasvatus.fi. Puhutko lapsesi kanssa pelaamisesta -materiaali. https://www.pelikasvatus.fi/puhu.pdf. 

Meriläinen, Mikko 26.11.2020. Pelisivistyksellä kohti parempaa pelikulttuuria. Luento/puheenvuoro oli osa Non-toxic - Syrjimätön pelikulttuuri -hankkeen tilaisuutta. Video on julkaistu Tiivistämö-kanavalla Youtubessa (katso video alta).

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

PELIEN IKÄRAJAT JA
KUVAOHJELMALAKI

PEGI-ikärajajärjestelmän verkkosivut. https://pegi.info/fi/. 

PEGI-ikärajajärjestelmän verkkosivut. Mitä merkinnät tarkoittavat? Pelien ikäraja- ja sisältömerkinnät. https://pegi.info/fi/node/59

Pelikasvatus.fi 18.3.2021. Ohje ikärajajouston soveltamisesta. https://pelikasvatus.fi/ohje-ikarajajouston-soveltamisesta/

Finlex.fi. Kuvaohjelmalaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110710

PELITOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Non-toxic - Syrjimätön pelikulttuuri -hanke. Kunnallisen pelitoiminnan käynnistäminen. Video julkaistu 20.12.2021 Nuorten Helsinki -nimisellä Youtube-kanavalla (katso alla oleva video).

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Koirikivi, Minna 2022. Etä- ja hybriditoiminnan käynnistämisen vaiheet. Julkaistu Suomen Kansanopistoyhdistyksen Peda.net-alustalla osana Ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin toimintakäsikirjassa, osiossa Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet ja opiskelijatoiminta.

LAN- TAI MUUN PELITAPAHTUMAN 

JÄRJESTÄMINEN

LAUTA- JA PÖYTÄROOLIPELITOIMINTA

Suomen lautapeliseura. https://lautapeliseura.fi/

Lautapeliopas-sivusto. https://www.lautapeliopas.fi/

Pöydällä-lautapeliblogi. https://poydalla.net/

Pöydällä Digital 22 -tapahtuman verkkosivut. https://poydalla.net/poydalla-digital-2022/

Suomen roolipeliseuran verkkosivut. https://suomenroolipeliseura.fi/

Ropecon-tapahtuman verkkosivut. https://ropecon.fi/

Ylen Ropelive Yle Areenassa. https://areena.yle.fi/1-62145504

Rautavuori, Lauri 24.10.2021. Kokeneet larppaajat kertovat, kuinka roolipelaaminen muuttaa omaa persoonaa: nykyään kaikki kuuntelevat hiljaa, kun Janina Kahela puhuu. Yle Uutiset. https://yle.fi/a/3-12152539

Inklusiivisempaa ja turvallisempaa larppausta -sivusto. https://turvallisempaa.wordpress.com/

Kirjastot.fi -sivusto 13.6.2023. Roolipelillinen satutunti. https://www.kirjastot.fi/pelin-paikka-blogi/ropesatutunti.  

YHDENVERTAISUUS JA MONINAISUUS PELIKULTTUURISSA

Nuorten Helsinki. Non-toxic - Syrjimätön pelikulttuuri -hanke. https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/harrastuksia/pelaaminen/non-toxic/.

Non-toxic - syrjimätön pelikulttuuri -tehtävät. https://julkaisut.hel.fi/sites/default/files/2022-03/non_toxic_tehtavat.pdf.

Siutila, Miia 2020. Non-toxic - Pelikasvatusta kotona ja nuorisotyössä -selvitys. https://hel.fi/static/liitteet-2019/KuVa/julkaisut/NonToxic251120.pdf.

Alin, Ella 2018. Non-toxic - Selvitys kilpailullisia tietokone- ja konsolipelejä pelaavien nuorten kokemuksista vihapuheesta ja häirinnästä. https://www.hel.fi/static/nk/Julkaisut/non-toxic.pdf

We in Games Finland ry. Gender in Play -hanke. https://weingames.fi/projects/gender-in-play/

We in Games Finland ry. Gender in Play -hankkeen yhteenveto. https://weingames.fi/wp-content/uploads/2023/01/Gender-in-Play-results.pdf

Mestari & Testari-podcast (Mikrobitti). Pelimiitti, pelaaminen kuuluu kaikille -jakso (kausi 2, jakso 10). https://www.youtube.com/watch?v=KRKcW76IsAk.

Turun yliopisto 30.5.2022. Naispelaajat rikkovat pelikulttuurin sukupuolirajoja (Väitös: FM Usva Friman, 3.6.2022, digitaalinen kulttuuri). https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/vaitos/naispelaajat-rikkovat-pelikulttuurin-sukupuolirajoja-vaitos-fm-usva-friman?fbclid=IwAR3uy1RvpHbkVRehJcsXL4xJAK-zF7H1i0IYaaV4GoqWvHFNvxk6olr8vxc. 

Suomen roolipeliseura. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatiminen roolipeliyhdistykselle. https://suomenroolipeliseura.fi/wp-content/uploads/2022/04/Yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvosuunnitelman-laatiminen-roolipeliyhdistykselle-versio-1.pdf

VUOROVAIKUTUS JA OHJAUS VERKOSSA

Tukiliitto. Vinkkejä vuorovaikutukseen ja ohjaukseen verkossa. https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/kehittamistoiminta/vinkkeja-verkkovuorovaikutukseen/

Koirikivi, Minna 2022. Ohjaus ja vuorovaikutus verkkoympäristöissä. Julkaistu Suomen Kansanopistoyhdistyksen Peda.net-alustalla osana Ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin toimintakäsikirjassa, osiossa Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet ja opiskelijatoiminta.

DIGITAALISET TYÖKALUT JA YMPÄRISTÖT

Discord-palvelun verkkosivut. https://discord.com/

Verke. Discord nuorisotyön välineenä. https://verke.shorthandstories.com/discord-nuorisotyon-valineena/.

Verke. Discord-bottien perusteet. https://www.verke.org/vinkit/discord-bottien-perusteet/

Verken laatima Striimiopas. https://www.striimiopas.fi/

Padlet-ohjelman verkkosivut. https://fi.padlet.com/

NUORTEN JA NUORTEN AIKUISTEN VAPAAEHTOISTOIMINTA

Kansalaisareena ry. Nuorten vapaaehtoistyön käsikirja. https://kansalaisareena.fi/nuorten-vapaaehtoistyon-kasikirja/.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Open Badge Factory -sivusto (Open Badge -osaamismerkit). https://openbadgefactory.com/fi/

Osaamiskeskus Kentauri 24.8.2022. Kentaurin osaamismerkit nuorille vapaaehtoisille. https://kentauri.fi/julkaisut_ja_tyokalu/kentaurin-osaamismerkit-nuorille-vapaaehtoisille/. 

Nuorten Akatemia. Aamunavaus vapaaehtoistoiminnasta. https://nuortenakatemia.fi/materiaalit/aamunavaus-vapaaehtoistoiminnasta/. 

Kansalaisareena ry. Opas vapaaehtoisten hyvinvointiin. https://kansalaisareena.fi/opas-vapaaehtoisten-hyvinvointiin/

OSALLISUUS JA OSALLISTAMINEN

Osaamiskeskus Kentauri 16.9.2022. Ikätasoiset osallisuusmittarit. https://kentauri.fi/julkaisut_ja_tyokalu/osallisuusmittari/.

Nuorten Akatemia. Projektimaisen toiminnan ohjaaminen. https://nuortenakatemia.fi/materiaalit/projektimaisen-toiminnan-ohjaaminen/. 

Nuoret ja osallisuus -sivusto. Mitä osallisuus on? https://nuoretjaosallisuus.fi/tietoa-osallisuudesta/

Nuoret ja osallisuus -sivusto. Työkaluja ja toimintamalleja osallisuuden toteuttamiseen. https://nuoretjaosallisuus.fi/tyokaluja/

Nuoret ja osallisuus -sivusto. Tietoa ja tutkimuksia nuorten osallisuudesta. https://nuoretjaosallisuus.fi/tietoa/

Osallisuustesti.fi. Kuinka osallinen olet ? -testi. https://www.osallisuustesti.fi/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Osallisuusindikaattori mittaa osallisuuden kokemusta. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/tutkimus/osallisuusindikaattori-mittaa-osallisuuden-kokemusta.