Nuorten vapaaehtoistehtävät

Ryhmäkuva Pelimiitti LAN -lanien nuorten lanitiimistä ja täysi-ikäisistä vapaaehtoisista.
Pelimiitti LAN -laneissa oli tapana ottaa ryhmäkuva nuorten lanitiimistä sekä täysi-ikäisistä vapaaehtoisista ennen kuin lanit lähtivät kunnolla käyntiin.

Vuosien 2017-2022 aikana Pelimiitissä oli mukana kaiken kaikkiaan 58 vapaaehtoisista, joista alaikäisiä oli 17. Alaikäiset vapaaehtoiset olivat kaikki Pohjois-Pohjanmaan eteläosista.

13-17 -vuotiaiden nuorten vapaaehtoistehtävät olivat pääasiassa kerta- tai projektiluontoisia. Yksi selkeimmistä ja suosituimmista tehtäväkokonaisuuksista oli nuorten lanitiimi, jossa pääsi vaikuttamaan Pelimiitti LAN -lanien ohjelmaan ja sisältöihin.

Alla kerrotaan Pelimiitin alaikäisille nuorille suunnatuista vapaaehtoistehtävistä.

Sisällöntuotannon tehtävät

13-17 -vuotiaiden nuorten vapaaehtoistehtävät olivat pääasiassa kerta- tai projektiluontoisia.

Muutamat nuoret tekivät kertaluonteisesti sisältöjä Pelimiitin verkkoviestintään. Tästä mahdollisuudesta vinkattiin keskusteluiden ohessa erityisesti niille nuorille, joilla oli innostusta ja mielenkiintoa mediasisältöjen tekemiseen. Käytännössä nuoret tekivät esimerkiksi somesisältöjä Pelimiitin Instagram-tilille sekä blogitekstejä, joissa he kertoivat omista tietokoneistaan. Kyseiset blogikirjoitukset julkaistiin aikaisemmin käytössä olleella sivustopohjalla.

Nuorten lanitiimi


Lanitiimin tarkoitus ja tehtävät

Nuorten lanitiimi oli projektiluontoinen vapaaehtoistehtävä, jossa nuoret yhdessä suunnittelivat ja toteuttivat Pelimiitti LAN -tapahtuman.

Nuoret vastasivat erityisesti peliturnauksista ja muusta ohjelmasta, turnausten sääntöjen laatimisesta sekä ohjelman toteuttamisesta itse tapahtumassa. Nuoret juonsivat, kertoivat peli- ja muiden turnausten säännöt osallistujille, ohjasivat ohjelmanumeroiden kulkua sekä palkitsivat voittajat. Lisäksi nuoret auttoivat lähiverkon pystyttämisessä, tilojen järjestelyissä ja siivoamisessa yhdessä täysi-ikäisten vapaaehtoisten kanssa.

Nuoret saivat lanitiimissä toimimisesta itselleen ilmaisen pääsyn laneihin, Pelimiitti-paidat sekä todistukset lanitiimissä toimimisesta. Näiden lisäksi nuoret saivat ennen kaikkea kavereita sekä tärkeää kokemusta tapahtuman järjestämisestä.

Lanitiimin suunnittelumiitit sekä arviointimiitti

Valmisteluaikaa oli nuorilla yleensä kuukausi. Kaikki suunnittelutyö tehtiin etänä pitämällä suunnittelumiittejä (kokouksia) lanitiimin omalla Discord-serverillä. Noin 1,5 kestäviä suunnittelumiittejä pidettiin kerran viikossa ja niitä ehti olla noin 4-5 kappaletta ennen laneja.

Discord-sovelluksen lisäksi apuna käytettiin muun muassa erilaisia äänestys-työkaluja ja Google Drive -pilvipalvelua, jonne tallennettiin kokousten muistiot Docs-tiedostoina. Kokouksissa ei ollut vain yhtä kirjuria, vaan kaikki pääsivät työstämään muistioita. Kokousmuistioiden lisäksi Google Driven puolelle nuoret kirjoittivat talteen peliturnausten ja muiden ohjelmanumeroiden sääntöjä ja suunnitelmia.

Lanien jälkeen pidettiin vielä yksi etäkokous, jossa yhdessä arvioitiin tapahtumaa ratkaisukeskeisellä otteella: missä onnistuimme ja missä voisimme jatkossa tehdä toisin? Arviointia tehtiin täyttämällä yhdessä SWOT-analyysi -taulukkoa, joka oli laadittu Google Docs -tiedostoon.

Lanitiimin oman arvioinnin lisäksi nuorten kanssa käytiin läpi Pelimiitti LAN -kyselysten tulosten yhteenveto. Näin pysyttiin vertailemaan lanitiimin ja osallistujien ajatuksia keskenään ja saamaan myös tätä kautta tietoa siitä, mikä toimi hyvin ja mitä voisi tulevissa laneissa tehdä vielä toisin.

Lanitiimin saama ohjaus ja tuki

Lanitiimiä ohjasi Pelimiitin koordinaattori, jolla oli yhteisöpedagogin (AMK) pohjakoulutus. Kaverina oli toinen koordinaattori, joka oli pitkän linjan vapaaehtoinen ja jolla oli kokemusta lasten ja nuorten parissa toimimisesta. Tällainen parityöskentelyn malli toimi hyvin esimerkiksi ryhmätyöskentelyiden ohjaamisessa.

Lanitiimistä vastaava koordinaattori suunnitteli ennakkoon kunkin etänä pidettävän suunnittelukokouksen sisällöt. Suunnitelmat pidettiin kuitenkin väljinä. Joustavilla suunnitelmilla haluttiin varautua siihen, jos nuorilta itseltään nousee sellaisia ajatuksia, ideoita ja teemoja, joihin olisi hyvä tarttua.

Suunnittelukokousten välissä oli mahdollista keskustella koordinaattoreiden ja muiden lanitiimin jäsenten kanssa lanitiimin omalla Discord-serverillä. Siellä pystyi pallottelemaan ideoita, heittämään linkkejä ja kysymään mielipidettä esimerkiksi turnaussäännöistä.

Pelimiitti LAN-tapahtuman aikana nuoret saivat ohjausta ja tukea tiimiä ohjaavien koordinaattoreiden lisäksi myös tapahtuman muilta täysi-ikäisiltä vapaaehtoisilta. Tukea ja kannustamista tarvittiin esimerkiksi juontotehtävissä, jotka voivat tuntua monista nuorista todella jännittäviltä.

Nuoret eivät koskaan vastanneet mistään peliturnauksesta tai muusta ohjelmanumerosta yksin. Nuoret oli jaettu pareihin ja jokaiselle parille oli annettu vastuu tietystä peliturnauksesta tai ohjelmanumerosta. Vastuut jaettiin pareille heidän pelimieltymysten ja muiden mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Jokaisella parilla taas oli oma täysi-ikäinen vapaaehtoinen "lähitukihenkilönä", joka tiesi parin vetämän peliturnauksen tai ohjelmanumeron säännöt. Näin nuorilla oli tarpeen tullen mahdollista kysyä ohjausta, tukea ja apua täysi-ikäiseltä vapaaehtoiselta.

Lanitiimin palaute- ja arviointikysely

Syksyn 2018 ja kevään 2019 Pelimiitti LAN -lanien yhteydessä lanitiimissä mukana olleet täyttivät palaute- ja arviointikyselyn. Kyselyllä haluttiin selvittää muun muassa...

  • mitä mukana olleet nuoret kokivat oppineensa projektin aikana,
  • millaisissa taidoissa he kokivat kehittyneensä lanitiimissä toimiessaan sekä
  • mitä mieltä nuoret olivat koordinaattoreiden/ohjaajien toiminnasta sekä lanitiimissä toimimisesta.

Kyselyn alkupuolella oli myös kysymyksiä, jotka kannustivat nuoria arvioimaan omaa toimintaansa (missä kokivat itse onnistuneensa ja missä taas olisivat voineet tehdä toisin).

Tulosten mukaan lanitiimin nuoret kokivat oppineensa erityisesti muun muassa yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ideoinnin taitoja sekä vastuun kantamista. Lanitiimin nuoret kokivat myös saaneensa rohkeutta ilmaista itseään. Yleisesti ottaen eniten hajontaa tuli tiedon etsimisen ja tehtävien aikatauluttamisen taidoissa.

Kyselyssä oli muutamia avoimia kysymyksiä, johon sai omin sanoin kirjoittaa vastauksen. Kysymyksiin "Mitä lanitiimi-toiminta merkitsi sinulle?" (kevät 2019) ja "Millainen kokemus lanitiimi oli mielestäsi kaiken kaikkiaan?" (syksy 2018) oli kirjoitettu tällaisia vastauksia:

  • "Uusia kavereita ja uusia taitoja"
  • "Se oli mukavaa ja virkistävää tekemistä"
  • "Vähän tietynlaista rutiinia"
  • "Omaa vastuuta, yhdessä oloa ja hyvää mieltä"
  • "Harrastusta"
  • "Erittäin hyvä, koska yhteishenki ja kaikkien sama harrastus toi kaikki yhteen"