Pelimiitin Lukuviikko

Kevään 2022 Pelimiitin Lukuviikon pääohjelmaan kuului kaksi striimiä, joissa kirjailijavieraat juttelivat vapaaehtoisten kanssa muun muassa lukemisesta, pelilukutaidosta ja pelaamisesta. Lukuviikon logo on Lukuviikko.fi-sivustolta.

Tiivistelmä

 • Tapahtuman nimi: Pelimiitin Lukuviikko.
 • Pääjärjestäjä: Pelimiitti.
 • Muut järjestäjät ja yhteistyö: vapaaehtoiset, kirjailijavieraat sekä WSOY, Kustannus Jalava ja Vastapaino (kirjapalkintojen sponsorointi).
 • Kohderyhmä: 13-17 -vuotiaat ja nuoret aikuiset, jotka harrastavat pelaamista ja/tai ovat kiinnostuneita pelikulttuurin eri ilmiöistä. Lisäksi sellaiset nuoret ja nuoret aikuiset, jotka pelaamisen lisäksi pitävät lukemisesta. Edellisten lisäksi myös nuorisoalan opiskelijat sekä nuorten parissa toimivat, jotka ovat kiinnostuneita pelikasvatuksesta tai jo toimivat sen parissa (nuorisotyöntekijät, opettajat, korkeakoulujen lehtorit jotka opettavat nuorisoalan opiskelijoita ja niin edelleen).
 • Tapahtumapaikka: Pelimiitin Twitch-kanava sekä Pelimiitin Facebook-sivu ja Instagram-tili.
 • Ajankohta: 4.-10.4.2022.
 • Kesto: Striimit alkoivat klo 17 ja kestivät noin 1,5-2,5 tuntia.
 • Ennakkoilmoittautuminen: Ei.
 • Osallistumismaksu: 0 €.
 • Tapahtuman sivut/blogikirjoitus: https://pelimiitti.wordpress.com/2022/03/29/pelimiitti-striimaa-lukuviikolla/.

Kuvaus tapahtumasta

Pelimiitin Lukuviikko oli valtakunnallisen Lukuviikon yhteydessä järjestetty tapahtumaviikko, jonka ohjelma keskittyi pelaamisen, pelikulttuurin, pelilukutaidon sekä lukemisen ilmiöiden käsittelyn ympärille.

Pelimiitin Lukuviikon tavoitteita olivat muun muassa...

 • innostaa lukemiseen ja lukuharrastuksen pariin,
 • nostaa esille pelisivistyksen, pelilukutaidon ja lukutaidon tärkeyttä ja merkitystä sekä
 • tarjota kohdennettua toimintaa sellaisille nuorille ja nuorille aikuisille, joille pelaaminen ja lukeminen ovat lähellä sydäntä.

Edellisten lisäksi tarkoitus oli kokeilla uudenlaista toimintaa. Samalla haluttiin kevyesti kartoittaa, onko lukemisen ja pelikulttuurin ilmiöiden käsittelyyn painottuvalle ohjelmalle kysyntää enemmänkin.

Aikaisempina vuosina Pelimiitti osallistui Lukuviikkoon lähinnä tekemällä kyseisellä viikolla sosiaalisen median kanaville somejulkaisuja, jotka käsittelivät lukemista, pelisivistystä ja pelilukutaitoa. Vapaaehtoisten joukossa kuitenkin heräsi kiinnostusta olla vahvemmin tässä teemaviikossa mukana. Näiden ajatusten pohjalta syntyi Pelimiitin Lukuviikko.

Lukuviikon aikana arvottiin myös kirjapalkintoja. Arvonnat toteutettiin striimeissä sekä Pelimiitin Facebook-sivulla ja Instagram-tilillä. Kirjapalkinnot sponsoroivat WSOY, Kustannus Jalava (Art House Jalava Tietosanoma) ja Vastapaino. Yllä olevat kuvat on julkaistu alun perin Pelimiitin Instagram-tilillä.

Lukuviikon ohjelma järjestettiin täysin verkon välityksellä. Lukuviikon viikonloppuna täysi-ikäiset vapaaehtoiset toteuttivat Pelimiitin Twitch-kanavalla kaksi striimiä, joissa oli mukana kirjailijoita. Striimien aikatauluja ja sisältöjä suunniteltiin ennakkoon vapaaehtoisten ja kirjailijavieraiden kesken sähköpostitse ja Discord-sovelluksessa viestimällä.

Perjantain striimissä Pelimiitin vapaaehtoisen kanssa keskustelivat "Grimmin saduista Controliin" -teoksen toimittaneet Tuukka Hämäläinen ja Heidi Rautalahti. Perjantain striimin toteuttaminen oli samalla osa vapaaehtoisen harjoittelua, jota hän toteutti Pelimiitille osana yhteisöpedagogin opintoja. Sunnuntain striimissä toisen vapaaehtoisen kanssa pelasi ja jutteli kirjailija Annukka Salama.

Striimien aikana toteutettiin myös arvonnat. Perjantain striimissä arvottiin Grimmin saduista Controliin - Esseitä pelien ja kirjallisuuden rajalta -teos. Kyseisen palkinnon sponsoroi kirjan kustantaja Jalava Kustannus. Sunnuntain striimissä taas arvottiin luonnollisesti kirjailijavieraan Annukka Salaman itsensä kirjoittama teos nimeltään Ripley - Nopea yhteys. Kyseisen kirjapalkinnon sponsoroi WSOY.

Striimien ja niiden aikana toteutettujen kirja-arvontojen lisäksi kirjoja jaettiin myös Pelimiitin Facebook-sivulla ja Instagram-tilillä. Some-kanavien arvointoihin osallistuneiden kesken arvottiin Vastapainon sponsoroimat kirjapalkinnot, kaksi kappaletta Pelit kulttuurina -kirjoja (yksi kirja per somekanava).

Lukuviikko

Lukuviikko on vuosittain järjestettävä teemaviikko, jolla halutaan muistuttaa lukutaidon tärkeydestä. Lukuviikolla jaetaan tietoja ja erilaisia sisältöjä lukutaitoon ja lukemiseen liittyvistä ajankohtaisista teemoista ja kysymyksistä.