Pelimiitti LAN -lanit

Pelimiitti LAN -lanit keräsivät osallistujia useista eri lähipaikkakunnista. Kuva: Minna Koirikivi.

Tiivistelmä

 • Tapahtuman nimi: Pelimiitti LAN -lanit.
 • Pääjärjestäjä: Pelimiitti/Ylivieskan 4H-yhdistys.
 • Muut järjestäjät ja yhteistyö: Pelipaja/Game Lab (Centria-ammattikorkeakoulu), Raudaskylän Kristillinen Opisto, Ylivieskan seurakunnan nuorisotyö, Lanr0x, Kotipizza Ylivieska, vapaaehtoiset (nuorten lanitiimi sekä täysi-ikäiset vapaaehtoiset).
 • Kohderyhmä: Ylivieskassa ja lähikunnissa asuvat 13-17 -vuotiaat.
 • Osallistujamäärä: noin 30-45 osallistujaa per tapahtuma (ei ole laskettu mukaan vapaaehtoisia ja järjestäjiä).
 • Tapahtumapaikka: Ylivieska. Tapahtuma on järjestetty kahdessa eri paikassa: kahdesti Centria-ammattikorkeakoulun ja kolmesti Raudaskylän Kristillisen Opiston tiloissa.
 • Ajankohta: Tapahtuma järjestettiin yleensä kaksi kertaa vuodessa: keväällä maalis-toukokuussa ja syksyllä marraskuussa Peliviikon yhteydessä.
 • Kesto: Yhden yön tapahtuma, alkaen perjantaina alkuillasta ja päättyen lauantaina keskipäivällä.
 • Ennakkoilmoittautuminen: Kyllä.
 • Osallistumismaksu: 5 €.
 • Tapahtuman verkkosivut: https://pelimiittilan.wordpress.com/.

Kuvaus tapahtumasta


Perustiedot

Pelimiitti LAN oli Ylivieskan 4H-yhdistyksen ja Pelimiitin vapaaehtoisten kaksi kertaa vuodessa järjestämä verkkopelitapahtuma Ylivieskan ja lähialueiden 13-17 -vuotiaille. Tapahtuma oli päihteetön ja energiajuomaton.

Tapahtuman tavoitteina oli mahdollistaa nuorille...

 • turvallinen peliharrastaminen maaseutualueella,
 • pelikulttuurin eri muotoihin tutustuminen,
 • Pelimiitin etätoiminnan kautta saatujen pelikavereiden näkeminen kasvokkain sekä
 • matalakynnyksinen väylä tutustua verkkopelitapahtumaan (ensikertalaiset).

Osallistujien tuli ilmoittautua tapahtumaan ennakkoon tietyn ajan sisällä. Tapahtumaan ilmoittauduttiin täyttämällä ilmoittautumislomake, jonka linkki löytyi lanien omilta verkkosivuilta. Noin 1-1,5 viikkoa ennen tapahtumaa koteihin lähetettiin infokirje postitse, joka sisälsi perustiedot, säännöt sekä muut tapahtuman kannalta oleelliset tiedot.

Tapahtumassa pelattiin yhdessä erilaisia digitaalisia pelejä. Ohjelmaan sisältyi muun muassa peliturnauksia sekä VR-, konsoli- ja arcadekaapin pelien pelailua. Lisäksi laneissa järjestettiin muuta oheistoimintaa peleihin ja pelikulttuuriin liittyen. Tapahtumassa oli mahdollista esimerkiksi pelata lauta- ja korttipelejä lautapelipisteellä sekä osallistua Paint-piirtoturnaukseen ja Setumppialaisiin.

Lanit toteutettiin viisi kertaa vuosien 2018-2020 aikana.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Kevään 2019 Pelimiitti LAN -tapahtumassa muutama lanitiimin nuori toimi niin kutsuttuina mediatiimiläisinä. He ottivat kuvia ja videokatkelmia, ja koostivat niistä koostevideoita (lyhyt ja pitkä versio) Pelimiitin Youtube-kanavalle. Käytännön tekemisen kautta käsiteltiin ja opittiin samalla monia mediakasvatuksellisia aiheita: esimerkiksi kuvauslupia, millaista kuvamateriaalia saa ja ei saa jakaa ja miksi, tekijänoikeuksia ja niin edelleen.

Vapaaehtoistehtävät

Tapahtuman ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat eri ikäiset vapaaehtoiset.

Täysi-ikäisten vapaaehtoisten tehtävänä oli muun muassa toimia nuorten lanitiimin tukena, opastaa nuoria tietokoneiden kasaamisessa, pelata yhdessä osallistujien kanssa ja luoda hyvää yhteishenkeä. He valvoivat myös sääntöjen noudattamista ja sitä, ettei tapahtumassa pelata ikärajan 18 pelejä. Lisäksi jokaisella vapaaehtoisella oli oma erityisvastuualue. Näitä olivat esimerkiksi pizzatilauksen organisointi, lanikioskissa päivystäminen tai osallistujien vastaanottaminen ja opastaminen salissa tapahtuman alussa.

Nuorten lanitiimi oli keskeisessä osassa lanien ohjelman osalta. Lanitiimin tehtävänä oli muun muassa lanien ohjelman suunnittelu, peliturnausten sääntöjen laatiminen sekä näiden turnausten vetäminen. Nuorten lanitiimistä kerrotaan tarkemmin Nuorten vapaaehtoistehtävät -sivulla.

Kotien käytänteiden huomioiminen ikärajajouston osalta

Peliturnausten ja laneissa pelattavien pelien osalta noudatettiin kuvaohjelmalaissa mainittua kolmen vuoden joustoa. Ikärajajouston käytön osalta huomioitiin kuitenkin vanhempia. Vanhemmat täyttivät joko ennakkoon tai tapahtuman ilmoittautumispisteellä paperin, jossa kysyttiin kodin käytänteitä kolmen vuoden joustosta pelien osalta.

Vaikka ikärajajoustoa käytettiin, pyrittiin peliturnauksissa ja muussa ohjelmassa suosimaan mahdollisimman paljon ikärajan 3, 7 ja 12 pelejä. Esimerkiksi peliturnauksia päätettäessä pyrittiin siihen, että peliturnausten peleissä enemmistönä olisi ikärajojen 3, 7 ja 12 pelit. Tapahtuma ei tarjonnut peliturnauksia varten pelitunnuksia eikä tietokoneita, vaan nuoret pelasivat omilla tunnuksillaan ja koneillaan. Konsolipisteen pelit olivat kaikki ikärajojen 3,7 ja 12 pelejä. Tiedotimme myös eri pelien ikärajoista ja PEGI-ikärajajärjestelmästä selkeästi eri kanavissa: esimerkiksi verkkosivuilla, infokirjeessä, paikan päällä ja niin edelleen.

KAVI tarkensi ohjetta ikärajajouston soveltamisesta keväällä 2021. Tarkennuksen myötä kolmen vuoden jouston käytöstä olisi luovuttu Pelimiitti LAN -tapahtumassa, jos lanien järjestämistä olisi jatkettu. Korona-aika kuitenkin katkaisi tämän tapahtuman vuosittaisen järjestämisen.

Palautteet ja niiden kerääminen

Tapahtumista kerättiin palautetta palautekyselyllä, joka toteutettiin Forms-ohjelmalla. Kyselyn linkki laitettiin jakoon tapahtuman omalle Discord-serverille lauantai-aamuna. Osallistujia innostettiin vastaamaan kyselyyn pienellä rahapalkinnolla, joka arvottiin kaikkien vastanneiden kesken. Arvonnan voittaja julkistettiin lanien loppupuolella. 

Suurimmassa osassa kysymyksistä sai valita parhaiten omaa mielipidettä kuvaavansa "arvosanan" asteikolla 1-5. Asteikoissa 1 tarkoitti erittäin huonoa, kun taas 5 tarkoitti erittäin hyvää.

Palautteiden perusteella tapahtumaan oltiin oikein tyytyväisiä. Kysymyksessä "Miten todennäköisesti suosittelisit Pelimiitti LAN -laneja kavereillesi?" annettiin suurimmalta osin arvosanoja 4 ja 5. Esimerkiksi syksyn 2019 laneissa 18 vastaajasta 72,2 % valitsi edellä mainitun kysymyksen kohdalla arvosanan 5 ja loput 27,8 % valitsi arvosanan 4.

Parannusehdotuksissa nousi esille muun muassa lanien keston pidentäminen viikonlopun mittaiseksi sekä pieniä sääntömuutoksia peliturnauksiin. Palautekyselyssä esille nousseita toiveita ja ideoita pyrittiin toteuttamaan niin hyvin kuin mitä aika- ja muut resurssit antoivat myöten.

Materiaalit ja linkit

Verke 2016. Nuorisotyö lanittaa. https://www.verke.org/uploads/2021/01/593bf836-nuorisotyo-lanittaa-verke.pdf

SEUL ry. 2013. Tapahtumajärjestäjän opas. https://seul.fi/wp-content/uploads/2014/01/tapahtumajarjestajan_kasikirja_uusi.pdf

PEGI-ikärajajärjestelmän verkkosivut. https://pegi.info/fi/. 

PEGI-ikärajajärjestelmän verkkosivut. Mitä merkinnät tarkoittavat? Pelien ikäraja- ja sisältömerkinnät. https://pegi.info/fi/node/59

Pelikasvatus.fi 18.3.2021. Ohje ikärajajouston soveltamisesta. https://pelikasvatus.fi/ohje-ikarajajouston-soveltamisesta/

Finlex.fi. Kuvaohjelmalaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110710