Pelimiitti loves Assembly

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Yksi Pelimiitti loves Assembly -viikon paneelikeskusteluista käsitteli peliharrastamisen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Se oli myös ainoa, joka toteutettiin englanniksi. Keskustelijoina olivat Tekken 7 -pelaaja ja striimaaja Apsuli sekä pelialalla työskentelevä esteettömyyden asiantuntija Felicia Prehn. Juontajana toimi Kari Jääskelä. Video: Pelimiitin Youtube-kanava 21.4.2021. "Pelimiitti loves Assembly 2021: Gaming and accessibility (ENG)" -video.

Tiivistelmä

 • Tapahtuman nimi: Pelimiitti loves Assembly -tapahtumaviikko.
 • Pääjärjestäjät: Pelimiitti ja Assembly. Viikko oli osa Assembly Winter 2021 -tapahtumaa.
 • Muut järjestäjät ja yhteistyö: Raudaskylän Kristillinen Opisto ja Alavieskan ja Merijärven yhteinen Tsemppaa ja kuuntele mua! -hanke.
 • Kohderyhmä: 13-17 -vuotiaat ja nuoret aikuiset, jotka harrastavat pelaamista ja/tai ovat kiinnostuneita pelikulttuurin eri ilmiöistä. Lisäksi nuorten parissa eri tehtävissä toimivat, jotka ovat kiinnostuneita pelikasvatuksesta tai toimivat sen parissa (nuorisotyöntekijät, opettajat, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja-, yhteisöpedagogi- ja sosionomi-opiskelijat, korkeakoulujen lehtorit jotka opettavat yhteisöpedagogi- ja sosionomiopiskelijoita ja niin edelleen).
 • Tapahtumapaikka: Pelimiitin Twitch-kanava. Jos tapahtumaviikolle kaavaillut peliturnaukset olisivat toteutuneet, olisi käytetty myös peliturnauksia varten luotua Discord-serveriä.
 • Ajankohta: 8.-12.3.2021.
 • Kesto: Paneelikeskustelut alkoivat klo 14 ja kestivät enintään 45-60 minuuttia. Viikon aikana järjestetyt pelistriimit järjestettiin alkuillasta ja kestivät noin 2-3 tuntia.
 • Ennakkoilmoittautuminen: Ei.
 • Osallistumismaksu: 0 €.
 • Tapahtuman sivut/blogikirjoitus: https://pelimiitti.wordpress.com/pelimiittilovesassembly/

Kuvaus tapahtumasta


Perustiedot

Pelimiitti järjesti Pelimiitti loves Assembly -tapahtumaviikon 8.-12. maaliskuuta 2021 osana Assembly Winter 21 -tapahtumaa. Pelimiitti loves Assembly -viikon järjestämisessä olivat mukana myös Raudaskylän Kristillinen Opisto, Merijärven ja Alavieskan ”Tsemppaa ja kuuntele mua!” -hanke sekä Pelimiitin vapaaehtoiset.

Kyseisen viikon jokaisena arkipäivänä ja -iltana oli ohjelmaa laidasta laitaan ja monen ikäisille: paneelikeskusteluita, teemapäivää, pelistriimejä sekä nuorille suunnattuja online-turnauksia.

Pelimiitti loves Assembly -viikon tavoitteita olivat muun muassa...

 • pelikulttuuriin liittyvien ajankohtaisten ilmiöiden esille nostaminen ja käsitteleminen,
 • mielekkään pelitoiminnan tarjoaminen korona-arjen keskellää,
 • Pelimiitin tunnetuksi tekeminen sekä
 • uusien vapaaehtoisten ja etätoiminnan osallistujien saaminen.

Ohjelmaa striimattiin Pelimiitin Twitch-kanavalle, joka oli kyseisen viikon digitaalinen päätapahtumapaikka. Viikon ohjelmasta tehtiin nostoja Assemblyn alustoille kuten Twitch-kanavalle erityisesti tapahtuman aktiiviviikolla (viikko 11).

Tapahtuman ennakkovalmistelut

Assembly oli yhteydessä Pelimiitin koordinaattoriin ja kysyi kiinnostusta lähteä mukaan toteuttamaan ohjelmaa osana Assembly Winter 21 -tapahtumaa. Yhdessä sovitussa etäsuunnittelupalaverissa sovittiin alustavat suunnitelmat siitä, mitä Pelimiitin ohjelma voisi olla.

Tapahtuman ennakkovalmisteluihin oli käytännössä aikaa kaksi viikkoa. Ensimmäisenä suunniteltiin tapahtumaviikon yleisrunko ja päätettiin paneelikeskusteluiden aiheet. Toiveita aiheista kysyttiin Pelimiitin vapaaehtoisilta Discord-sovelluksen kautta.

Samaan aikaan ohjelmarungon muotoilun kanssa oli koordinaattori yhteydessä "Tsemppaa ja kuuntele mua!" -hankkeen projektityöntekijään, jolla oli erityisosaamista live-striimien toteuttamisesta. Striimien toteuttamiseen tarvittavat tilat varmistuivat Raudaskylän Kristilliseltä Opistolta, johon koordinaattorilla oli kontakteja. 

Live-striimien teknisen toteutuksen ja tilojen varmistuessa Pelimiitin koordinaattori laittoi sähköpostiviestejä henkilöille ja tahoille, jotka voisivat olla sopivia paneelikeskusteluiden aiheiden kanssa. Lähes tulkoon kaikki lähtivät mukaan - vain yksi perui, sillä hänellä oli sovittuna jo muuta menoa samaan ajankohtaan. Koordinaattori myös tiedusteli vapaaehtoisilta, ketkä haluaisivat olla järjestämässä kyseisellä viikolla ohjelmaa. Vapaaehtoisia tuli mukaan tekemään pelistriimejä ja puhumaan "Pelaaminen ja vapaaehtoistoiminta" -teemapäivään.

Kun puhujat ja vapaaehtoiset oli selvillä koordinaattori loi tapahtumalle visuaalisen ilmeen sekä teki tarvittavat some- ja muut mainosmateriaalit. Kaikkien näiden valmisteluiden ajan Pelimiitti ja Assembly olivat aktiivisesti yhteydessä toisiinsa pääasiassa sähköpostitse.

Yhteistyö ja tapahtumaviikon ohjelma julkistettiin 17.2.2021. Pelimiitin verkkosivuille lisättiin oma sivu, jossa kerrottiin muun muassa ohjelmasta ja sosiaalisessa mediassa käytettävistä hashtageista (#PelimiittiLovesAssembly, #Pelimiitti ja #AssemblyWinter21). Lisäksi Pelimiitti loves Assembly -viikosta lisättiin tiivis tietopaketti Assembly Winter 21 -tapahtuman kotisivuille.

Pelimiitti loves Assembly -viikon ohjelmaa varten rakennettu kuvaus-studio.
Tältä näytti Pelimiitti loves Assembly -viikon kulissien takana! Paneelikeskusteluiden, avajaisten ja teemapäivän live-lähetyksiä varten rakennettiin Raudaskylän Kristilliselle Opistolle pieni kuvaus-studio. Kuva: Minna Koirikivi.

Paneelikeskusteluiden, avajaisten ja teemapäivän järjestäminen

Tapahtumaviikon suurimpia ponnistuksia oli paneelikeskusteluiden live-lähetysten toteuttaminen. 

Tapahtumaviikkoa edeltävän viikon perjantaina laitettiin tila jo valmiiksi. Tilan valmisteluihin kuului muun muassa kuvaus-studion rakentaminen ja "sisustaminen", kuvausvalojen ja kameroiden asettamista paikoilleen sekä teknisten ratkaisujen testaamista. Juontajien käyttämät juontokortit askarreltiin käsin kartonkia, tarrapaperia ja pieniä muovitaskuja hyödyntäen!

Live-lähetyksiä toteutettiin viikon jokaisena arkipäivänä. Juontaja (koordinaattori tai muu vapaaehtoinen) ja live-striimien toteuttaja tulivat paikalle noin 30-45 minuuttia aikaisemmin laittamaan paikkoja valmiiksi: tehoste- ja muut valot laitettiin päälle sekä tehtiin kamera- ja muut viime hetken tarkistukset.

Juontaja otti noin 15-30 minuuttia ennen live-striimin alkua paneelikeskusteluiden puhujat vastaan. Kaikki paneelikeskustelut toteutettiin niin, että vain juontaja oli paikan päällä ja keskustelijat osallistuivat etäväyliä pitkin. Paneelikeskusteluiden aikana muutamat vapaaehtoiset seurasivat ja moderoivat Pelimiitin Twitch-kanavan chat-keskusteluita.

Avajaiset ja "Pelaaminen ja vapaaehtoistoiminta" -teemapäivä olivat ainoita, jossa keskustelijat olivat myös itse paikan päällä. Näitä varten tilan sisustusta vähän muutettiin, jotta kaikille olisi istumapaikka. Tätä varten piti myös toteuttaa monikamera-ajoa. Koska elettiin toista koronakevättä, osallistujille tarjottiin paikallisella printtitalolla teetetyt Pelimiitti-kasvomaskit.

Muun ohjelman järjestäminen

Neljänä iltana (ma, ti, ke ja to) järjestettyjen pelistriimien osalta toteutus oli helpompaa, sillä Pelimiitissä oli jo pitempään ollut mukana taitavia striimivapaaehtoisia sekä striimaustoimintaa. Tapahtumaviikon osalta panostettiin normaalia enemmän striimien chat-moderointiin. Tapahtumaviikon pelistriimeissä keskityttiin 13-20 -vuotiaiden suosiossa oleviin peleihin. Striimattaviksi peleiksi valikoituivat Apex Legends (PEGI16), Overwatch (PEGI12) ja Minecraft (PEGI7).

Pelimiitti loves Assembly -viikon aikana yritettiin toteuttaa kaksi peliturnausta nuorille: yli 16-vuotiaille suunnattu CS:GO-turnaus ja 13-17 -vuotiaille suunnattu Minecraft Build Battle -kisa. Nämä olisi myös striimattu Pelimiitin Twitch-kanavalle, varmistaen kuitenkin ensin että osallistujien vanhemmilta saadaan luvat striimaamiseen.

Kiinnostuneilla oli vain viikko aikaa ilmoittautua turnaukseen/turnauksiin (23.2.-2.3.). Ajatellen, että kyseessä oli suhteellisen uusi toimintamuoto olisi ollut hyvä olla vähän enemmän aikaa mainostamiseen ja nuorten motivointiin. Toisaalta myös ennakkoilmoittautuminen ja ilmoittautumislomakkeen täyttämisen vaade voivat olla kynnystä korottavia tekijöitä. Nämä olivat tässä kohtaa kuitenkin välttämättömiä osallistuvien henkilöiden iän vahvistamiseksi ja striimausluvan saamiseksi.

Koska peliturnaukset eivät toteutuneet, päädyttiin toteuttamaan täysi-ikäisten vapaaehtoisten kesken leikkimielinen Pro Pilkki 2 -turnaus/-striimi perjantai-iltana. Tämä myös striimattiin Twitch-kanavalle.

Jälkityöt ja palautteet

Tapahtumaviikon ja Assembly Winter 21 -tapahtuman päätyttyä pidettiin yhteistyötahojen kesken etäpalaveri, jossa käytiin läpi onnistumisia ja haasteita. Samalla tarkasteltiin Twitch-kanavan statistiikkaa, esimerkiksi katsojamääriä ja striimien katselukertoja.

Pelimiitti loves Assembly -viikosta toteutettiin myös palautekysely, johon ei kuitenkaan saatu paljoa vastauksia näkyvyyteen nähden. Vastauksia kertyi vain 10 kappaletta. Vastaajajoukko oli moninainen:

 • 40 % peruskoululaisia (4),
 • 20 % toisen asteen opiskelijoita (2), 
 • 20 % työssä käyviä (2) ja
 • 20 % muita (1 järjestön työntekijä ja 1 vanhempi)

Vastaajista suurin osa oli katsonut nais- ja sukupuolivähemmistöjä, saavutettavuutta ja koodausta käsittelevät paneelikeskustelut. 40 % vastaajista oli katsonut lähetyksiä suorana ja 30 % oli katsonut osan lähetyksistä suorana ja osan jälkikäteen.

Palautekyselyissä oli myös kysymyksiä, joissa sai omin sanoin kertoa palautetta. Tämän kaltaisiin kysymyksiin oli jätetty seuraavia kommentteja:

 • "Todella hyvä ohjelman kattaus"
 • "Aion katsoa jälkitallenteina ainakin koodauksesta kertovan ohjelman. Oli tosi kivoja aiheita ja hyvää keskustelua niistä. Hienoa myös, että tarjoatte niin monipuolista toimintaa."
 • "En tiennyt koko projektista tätä ennen, toki maantietellinen sijainti ehkä selittää eniten. Paneelikeskustelut on aina kivoja, ainakin näin aikuiselle. Erityisesti keskustelut joissa vieraat ottaa homman haltuun (naiset ja accessibility oli parhaat) on jouhevia. Koodaus ja vapaaehtoistoiminta jäi jotenkin levähtäneiksi, en tiedä miten tehdä sen paremmin mutta keskimääräinen onnistuminen on kuitenkin reilusti plussalla. Hyvää jatkoa! Ensi vuonna uudestaan? (tai jo aiemmin, twitch-tili on seurannassa)"
 • "Todella hyvin järjestetyt paneelikeskustelut"

Materiaalit ja linkit

Suorat linkit Pelimiitin Youtube-kanavilta löytyviin Pelimiitti loves Assembly -viikon videoihin: