Striimitoiminta

Pelimiitin Twitch-kanavan Tietoja-osiosta löytyi lyhyt esittely sekä kanavalla käytössä olevat säännöt. (Kuvasitaatti 9.6.2023. Kuvakaappaus Pelimiitin Twitch-kanavalta.)

Pelimiitissä oli lähes toiminnan alusta alkaen mukana täysi-ikäisiä vapaaehtoisia, jotka toteuttivat pelaamiseen keskittyviä live-lähetyksiä eli striimejä Pelimiitin Twitch-kanavalle.

Striimejä toteutettiin sen mukaan, miten Pelimiitissä oli mukana striimaamisesta kiinnostuneita vapaaehtoisia. Tästä syystä striimien määrä vaihteli suuresti kausien välillä. Yleensä striimejä toteutettiin kerran kuussa -tahdilla. Aktiivisinta toiminta oli kaudella 2021-2022, jolloin striimejä tuli noin 2-4 kertaa kuukaudessa.

Striimien ja katselukertojen suuri määrä eivät olleet kuitenkaan niitä asioita, mitä Pelimiitissä olisi ensisijaisesti tavoiteltu. Striimitoiminnalla haluttiin ennen kaikkea tarjota striimaamisesta kiinnostuneille nuorille ja nuorille aikuisille turvallinen väylä kokeilla kyseistä harrastusta. Kokeneemmille striimaajille Pelimiitti taas tarjosi mahdollisuuden ilmaista ja kehittää itseään. Sekä aloittelijat että kokeneet pääsivät striimitoiminnan kautta opettelemaan katsojien sensitiivistä kohtaamista sekä moninaisuuden huomioivaa kielenkäyttöä.

Pelimiitin striimitoiminnan yksi tärkeimpiä tavoitteita oli myös pelisivistyksen edistäminen. Käytännössä tämä näkyi eri pelien ja peligenrien esille nostamisena. Vuosien varrella Pelimiitin striimeissä pelattiin muun muassa simulaatiopelejä, indie-pelejä, ammuskelupelejä ja Pokémon-pelejä. Striimeissä ei aina oltu sisällä, vaan välillä käytiin esimerkiksi metsässä ja etäpiknikillä.

Pelimiitti halusi striimitoiminnallaan myös lisätä tietoisuutta pelien ikärajoista. Vapaaehtoisia neuvottiin perehdytyksessä sisällyttämään pelin PEGI-ikäraja striimi-ikkunan alapuolella näkyvään otsikko-/selitekenttään.

Materiaalit ja linkit

Mänttäri, Joni 2023. Suoratoisto nuorisotyön menetelmänä. XAMK-ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutus.

Verken laatima Striimiopas. https://www.striimiopas.fi/

PEGI-ikärajajärjestelmän verkkosivut. https://pegi.info/fi/. 

PEGI-ikärajajärjestelmän verkkosivut. Mitä merkinnät tarkoittavat? Pelien ikäraja- ja sisältömerkinnät. https://pegi.info/fi/node/59

Pelikasvatus.fi 18.3.2021. Ohje ikärajajouston soveltamisesta. https://pelikasvatus.fi/ohje-ikarajajouston-soveltamisesta/

Finlex.fi. Kuvaohjelmalaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110710