Täysi-ikäisten vapaaehtoistehtävät ja -tiimit

Syksyn 2020 Pelimiitti LAN -lanien täysi-ikäisiä vapaaehtoisia ryhmäkuvassa.
Syksyn 2020 Pelimiitti LAN -lanien täysi-ikäisiä vapaaehtoisia.

Vuosien 2017-2022 aikana Pelimiitissä oli mukana kaiken kaikkiaan 58 vapaaehtoisista. Näistä suurin osa oli täysi-ikäisiä: vapaaehtoisista 41 oli ylittänyt täysi-ikäisyyden rajapyykin. Useimmat heistä olivat Pohjois-Pohjanmaan eteläosista ja Keski-Pohjanmaalta. Kuitenkin mukana oli myös vapaaehtoisia esimerkiksi Sodankylästä, Kuopiosta, Tampereelta ja Helsingistä.

Aikuisväestölle suunnatut tehtävät oli suunnattu pääasiassa 18-30-vuotiaille, mutta ovet pidettiin avoinna myös +35/+40 -vuotiaille. Vapaaehtoistehtävät olivat pääasiassa pitempikestoisia tehtäviä, joissa toivottiin sitoutumista vähintään syys- tai kevätkauden tai koko kauden ajaksi. Myös kertaluonteisia tehtäviä kuten esimerkiksi  tapahtumien järjestämistä oli tarjolla.

Alla kerrotaan Pelimiitin täysi-ikäisille suunnatuista vapaaehtoistehtävistä sekä vapaaehtoisista koostuvista tiimeistä.

Vapaaehtoistoiminnan tehtävät

Etätoiminnan ohjaajat pyörittivät viikottaista etätoimintaa Discordin välityksellä Pelimiitin etätoiminnan serverillä. Tehtäviin kuului miittien suunnittelu ja toteutus käytännössä, sisältäen miiteistä tiedottamisen ja osallistujien tilastoinnin. Olennaisena osana etätoiminnan ohjaajan roolia oli keskustelujen ylläpitäminen miittien aikana, kuulumisten kyselyä sekä hyvän ja turvallisen ilmapiirin luominen. 

Lautapelitoiminnan ohjaajat järjestivät omilla paikkakunnillaan lautapelitoimintaa itsenäisesti. He kartoittivat ja varasivat sopivat tilat lautapelailua varten ja mainostivat toimintaa omilla paikkakunnillaan. Tehtäviin kuului itse lautapelihetkien vetäminen, pelien sääntöjen opettaminen uusille osallistujille ja kävijöiden tilastointi paikallista 4H-yhdistystä varten. 

Sisällöntuottajien tehtävät vaihtelivat sen mukaan, minkälaista sisältöä he halusivat tehdä. Striimaajat suunnittelivat ja toteuttivat erilaisia striimejä Pelimiitin Twitch-kanavalle. Somesisällöntuottajat tekivät sisältöjä Pelimiitin somekanaviin. Osa teki blogi- ja tiedotetekstejä Pelimiitin verkkosivuilta löytyvään blogiin.

Vapaaehtoisista koostuvat tiimit

Vapaaehtoistehtävien lisäksi vapaaehtoisten oli mahdollista toimia tiimeissä, joita oli neljä: tukitiimi, turvatiimi, viestintätiimi ja tapahtumatiimi. Kullakin tiimillä oli vastaava koordinaattori, joka toimi myös vapaaehtoispohjalta. Tiimi-toimintamallia alettiin kokeilemaan syksyllä 2022.

Tällä toimintamallilla haluttiin jakaa toiminnan hallinnollista taakkaa useammalle henkilölle ja varmistaa, ettei yhden henkilön pois jättäytyminen aiheuttaisi katkosta toimintaan. Samalla varmistettaisiin, ettei kukaan joutuisi olemaan yksin vaativien tehtävien kanssa, vaan saisi niiden hoitamiseen vertaistukea.

Tukitiimin tehtäviin kuului osallistujien tilastoinnin hoitaminen, vapaaehtoisille suunnattujen syys- ja kesämiittien järjestäminen, vapaaehtoisten perehdyttäminen sekä vapaaehtoisten ohjaaminen ja tukeminen. Päätehtävänä oli erityisesti ohjaus ja tuki. Tukitiimi järjesti säännöllisiä (kerran kuussa) tuki-iltoja vapaaehtoisille ja tarjosi henkilökohtaista ohjausta sitä tarvitseville. Tiimin vastaavana toimi vapaaehtoistoiminnasta vastaava koordinaattori.

Turvatiimi koostui yhdenvertaisuusvastaavasta (tiimin vastaava), häirintäyhdyshenkilöistä ja LGBTQIA+ -ohjaajista. Sen tehtävänä oli seurata tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista sekä selvittää mahdolliset häirintätilanteet. Yhdenvertaisuusvastaava osallistui myös uusien vapaaehtoisten perehdyttämiseen moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden teemojen osalta.

Viestintätiimin tehtäviä olivat Pelimiitin verkkosivujen ja blogin ylläpito, Twitch-kanavan striimit, tiedotteiden tekeminen, tapahtumakalenterin päivittäminen sekä sisällön tuottaminen sosiaalisen median kanaviin. Tiimi myös antoi vapaaehtoisille tukea omien toimintojensa mainostamiseen (esimerkiksi loi mainokset lautapeli- ja muuta toimintaa varten). Tiimi koostui viestinnästä vastaavasta koordinaattorista ja sisällöntuottajista.

Tapahtumatiimi koostui eri tapahtumien vastaavista ja talkoolaisina toimivista vapaaehtoisista. Tiimi järjesti Pelimiitin erilaiset tapahtumat, kuten esimerkiksi Pelimiitin Peliviikko -viikon ja Puhetta Peleistä -webinaarit. Tehtääviin kuului muun muassa tapahtumien yleinen koordinointi, eri osapuolille viestiminen sekä vapaaehtoisten rekrytoiminen.